Modalitats d’interpretació

Interpretació simultània

L’oient rep la interpretació del discurs original en temps real. És la modalitat més utilitzada per ser més àgil i dinàmica. Precisa d’unes condicions tècniques apropiades (cabina, sistema de megafonia, receptors).

Interpretació amb equip portàtil

Aconsellada per a emplaçaments que requereixen mobilitat dels participants (auditories, visites a plantes, etc.) i/o reunions amb un nombre reduït de participants. L’intèrpret es posiciona al costat de l’orador i transmet per micròfon la seua traducció als oients, han de portar un receptor.

Interpretació xiuxiuejada (chuchotage)

L’intèrpret es posa al costat de l’oient i reprodueix el missatge de l’emissor en temps real. No requereix equip tècnic, però el nombre de persones per a les quals s’interpreta ha de ser molt reduït.

Interpretació consecutiva

L’intèrpret reprodueix el discurs de l’orador després de la seua intervenció. Quan la durada de la intervenció és més llarga, el professional se serveix d’una tècnica de presa de notes per tal de garantir una reproducció el més exacta possible de les paraules de l’orador. Aquesta modalitat es reserva per a reunions amb caire polític, actes oficials, rodes de premsa, etc. i no requereix equip tècnic.