Assessorament professional

La interpretació és un element essencial a l’hora de garantir l’èxit de qualsevol trobada amb una dimensió internacional. AVIC presta assessorament als organitzadors d’esdeveniments en tots els aspectes clau de la interpretació, des de l’elecció de la combinació lingüística, la modalitat d’interpretació idònia o l’equip tècnic necessari segons les característiques de la reunió.

La funció de l’intèrpret assessor és mantenir una comunicació fluïda amb l’organitzador amb la finalitat de prestar un servei de qualitat, adaptat a les necessitats concretes, amb garantia de confidencialitat i ètica professional.

Condicions de treball

Per garantir una qualitat òptima de la interpretació són necessàries unes condicions específiques relatives a l’entorn i l’horari de treball.

Como a conseqüència de l’intens nivell de concentració requerit, en interpretació simultània es treballa en cabina amb equips de dos intèrprets. Existeixen les següents modalitats d’horaris:

  • Jornada completa: Màxim 7 hores de treball en cabina, descomptant les pauses (dos intèrprets).
  • Mitja jornada: Màxim 4 hores de treball en cabina, descomptant les pauses (dos intèrprets).
  • Conferència: Màxim 90 minuts de treball en cabina (un sol intèrpret).

Per a la interpretació consecutiva s’apliquen els mateixos horaris. Si l’horari de l’esdeveniment permet pauses suficients (aproximadament cada 90 minuts) la pot realitzar un únic intèrpret.

*Si l’esdeveniment a organitzar presenta necessitats específiques (per exemple una durada més o menys llarga), poseu-vos en contacte amb AVIC per concretar els detalls.

Equip tècnic

En el cas de la interpretació simultània, el lloc on es celebra la trobada ha de comptar amb instal·lacions apropiades, que inclouran sempre cabines insonoritzades de dimensions adequades i bones condicions de visibilitat, dotades dels equips necessaris: consoles per a intèrprets, micròfons, monitors, etc.

La presència d’un tècnic de so és important, ja que una bona qualitat de so, tant en les cabines com a la sala de conferències, és essencial perquè l’intèrpret puga treballar amb eficiència.

Si la seu no disposa de cabines fixes és possible instal·lar cabines mòbils, amb il·luminació i ventilació adequades.

Sol·licitud de pressupost

L’equip d’intèrprets d’AVIC posseeix una extensa experiència en múltiples camps d’especialitat per tal de respondre amb eficàcia a les necessitats actuals del mercat.

Tots són competents amb al menys dues llengües actives, la seua llengua materna i una altra llengua que dominen a la perfecció, i poden interpretar en els dos sentits.

Empleneu els següents camps si voleu demanar un servei d’interpretació. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

També podeu telefonar directament: 637 562 229

Pídanos Presupuesto

En AVIC (Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència) tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat o enviar la informació requerida. Les dades proporcionades es conservaran mentre no ens demane el cessament de l’activitat. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos d’obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència estem tractant les seues dades personals; pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència, C/Acadèmic Alemany, 14, o a l’adreça de correu electrònic info@avic-interpretes.es, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Dades del responsable del tractament:

  • Identitat: Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència –

NIF: G-96834718

  • Adreça postal: C/Acadèmic Alemany, 14 – L’Eliana (València) – Espanya
  • Telèfon: 637 562 229 – Correu electrònic: info@avic-interpretes.es