Contacte

En AVIC (Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència) tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat o enviar la informació requerida. Les dades proporcionades es conservaran mentre no ens demane el cessament de l’activitat. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos d’obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència estem tractant les seues dades personals; pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència, C/Acadèmic Alemany, 14, o a l’adreça de correu electrònic info@avic-interpretes.es, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Dades del responsable del tractament:

  • Identitat: Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència –

NIF: G-96834718

  • Adreça postal: C/Acadèmic Alemany, 14 – L’Eliana (València) – Espanya
  • Telèfon: 637 562 229 – Correu electrònic: info@avic-interpretes.es